Nyheter

MoRe väckte intresset för kemi till en kommande generation

2016-05-11

KomTek, den kommunala teknikskolan i Örnsköldsvik, arrangerade nyligen en Kemilördag för kemiintresserade barn. MoRe Research stöder sedan flera år KomTek och deltog därför även i år i KomTeks arrangemang.

– Det här är ett bra sätt att väcka kemiintresse för barn, berättar Elly Westberg, Processkonsult, MoRe. Hanna Eriksson och jag hade en rolig lördag när vi visade en kemisk reaktion mellan två rinnande lösningar som tillsammans blev slime. På en annan station fick barnen lära sig hur de av fiber-vattenblandningen kunde tillverka sina egna papper att ta hem. KomTek har för övrigt sedan tidigare en tämligen flitigt använd utrustning för att tillverka papper för hand varför deltagare kan tillverka papper även vid andra tillfällen.

– Förutom MoRe deltog även Holmen och SP Processum med ledare på Kemilördagen. Det som börjar som en lek för barnen vid ett sådant här tillfälle kan väcka ett intresse för kemi, vilket på sikt gynnar oss som även i framtiden behöver anställa kemiintresserade ungdomar. Därför är den här verksamheten så viktig, slutar Elly.