Nyheter

Papper, massa och kartong åldras värdigt hos MoRe

2016-11-24

Hur påverkas exempelvis trycksaker, dokument och förpackningar när de åldras? Värme, kyla, ljus och fukt påverkar egenskaper som styrka, utseende och arkivbeständighet, men hur mycket och är det kritiskt? Det kan MoRe ta reda på!

– Åldring är oftast inget snabbt förlopp och måste därför testas med metoder som på rimlig tid kan förutsäga åldringens konsekvenser under olika betingelser, säger Tommy Nordin, processkonsult hos MoRe Research. Dessutom samverkar ofta olika faktorer som påverkar åldringen hos olika massa-, pappers- och kartongprodukter. Vi kan testa och utsätta prover för olika förhållanden och på en, i sammanhanget, relativt kort tid få fram resultat.

– En typ av produkter som vi testar är sådana som inte får gulna, exempelvis trycksaker, dokument och förpackningar vilka måste behålla utseendet under lång tid, säger Pia Renström, laboratorieingenjör hos MoRe Research. Genom att mäta de optiska egenskaperna hos provet före, under och efter åldringstestet i vår Suntest ser vi om materialet klarar kundens krav. Testet görs som en accelererad åldring. Åldringsförloppet kan följas genom att göra optiska mätningar under testperioden. Utsätter man dessutom en referensprodukt för samma åldring, får man ett säkert svar hur åldringsbeständigheten hos den testade produkten är i förhållande till referensen.

– Det är inte bara solens eller andra ljuskällors UV-ljus som är kritiskt för hur snabbt åldring sker och vilka konsekvenser det får, fortsätter Tommy. Frågeställningarna från våra kunder spänner över ett vidare fält än så. Åldringstester kan göras som en del i produktutveckling av nya papper eller av kartong, när man exempelvis vill veta konsekvensen av olika massainblandningar eller bestrykningar. Kyla ger också åldringseffekter och då kan kundens intresse vara att veta hur exempelvis en förpackning påverkas av långvarig förvaring i låga temperaturer.

– På motsvarande sätt kan vi i vår utrustning testa hur styrkeegenskaperna förändras, det vill säga försämras, under inverkan av värme och fukt. Då mäter vi olika kritiska styrkeegenskaper före, under och efter åldringsförloppet och får på så vis svar på frågan om produkten klarar aktuella krav.

– Det är alltid bra med en referens i våra mätningar, men vi kan också på tillförlitligt sätt bestämma åldring enligt olika standarder, exempelvis för dokument som ska vara arkivbeständiga. Därför har vi möjlighet att också utfärda certifikat som bekräftar ett visst pappers arkivbeständighet.

 

För mer information, kontakta gärna Tommy Nordin, tel. 0660-750 94, e-post