Nyheter

Pilotanläggning för nanokristallin cellulosa i Örnsköldsvik – Samarbetsavtalet klart!

2016-03-29

De fyra delägarna för den kommande pilotanläggningen för nanokristallin cellulosa i Örnsköldsvik, SP Processum, Holmen, MoRe Research och Melodea, har vid en högtidlig ceremoni signerat avtalet för anläggningen.  Den blir den första i sitt slag i Europa.

Nanokristallin cellulosa har många intressanta materialegenskaper och kan användas som exempelvis byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser. Verksamheten i den kommande pilotanläggningen grundas på det israeliska företaget Melodeas teknologi. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla nanokristallin cellulosa ur cellulosabaserat material. Förutom rena forsknings- och uppskalningssyften i pilotanläggningen är en viktig funktion också att få en anläggning som kan producera tillräckligt stora mängder av nanokristallin cellulosa.

– Det här är en fantastisk möjlighet för MoRe att vara en del av utvecklingen av nanokristallin cellulosa för kommersiella applikationer, säger Stefan Svensson, VD för MoRe Research. Med vår djupa kunskap om cellulosa, vår breda erfarenhet av pilotkörningar samt våra omfattande laboratorie- och analysresurser kommer MoRe, förutom att vara delägare, att vara en aktiv part i kommande utvecklingsprojekt.

– Jättekul att avtalet är påskrivet och att byggandet av piloten kan komma igång, säger Magnus Hallberg, VD SP Processum. Det är verkligen roligt att den här typen av världsledande bioraffinaderiteknik, som företaget Melodea utvecklat, söker sig hit till den miljö som vi skapat tillsammans med våra medlemsföretag.

– Piloten kommer att samägas av SP Processum, Holmen, MoRe Research och Melodea och även övriga delar av SP-koncernen är i allra högsta grad involverad i samarbetet. Även SEKAB är en viktig part i samarbetet då piloten kommer att stå i deras lokaler i anslutning till Biorefinery Demo Plant. Vi har alla olika roller och kompetenser som kompletterar varandra väldigt bra, så jag ser mycket fram emot vad det fortsatta samarbetet kommer att innebära när piloten väl är på plats, slutar Magnus Hallberg.  

Anläggningen stöttas finansiellt via Länsstyrelsen Västernorrland, Holmen, Kempestiftelserna, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Önnesjöstiftelsen.