Nyheter

Raghu Deshpande disputerar vid Karlstad universitet

2016-11-22

Den 15 dec kommer Raghu Deshpande att försvara sin doktorsavhandling "The initial phase of sodium sulfite pulping of softwood- A comparison of different pulping options" vid Karlstad universitet. Arbetet har varit ett samarbete mellan MoRe Research, Domsjö Fabriker och Karlstad universitets forskarskola VIPP och behandlar natriumbisulfitkokets första steg för framställning av dissolvingmassor.

Disputationen sker kl 13.00 den 15 december i 9C204 Reijmersalen. Opponent är professor Pedro Fardim, Åbo Akademi och examinationskommittén består av professor Gunnar Henriksson Karlstad universitet, ordförande, samt tekn.dr Jörgen Samuelsson, Karlstad universitet, docent Stefan Backa, Borregaard AS och adjungerande professor Magnus Paulsson, Mittuniversitetet och AkzoNobel.

Länk till mer information: https://www.kau.se/kalenderhandelser/dissertation-chemical-engineering