Nyheter

2017

2017-12-19 "Fiber", en ny musikvideo med Fun MoReison
2017-12-18 Raghu Deshpande promoverades vid Karlstads universitet
2017-12-14 Byte av maskinförare på experimentpappersmaskinen
2017-12-12 Cellulosa ersätter plast i framtidens förpackningsmaterial
2017-12-05 Iggesund nöjda med MoRes insats i simuleringsprojekt.
2017-12-05 Läs Stefans ledare: "Svart och vitt"
2017-12-04 MoRe på SPCI:s Höstmöte
2017-11-27 MoRe har investerat i ny mätare för optiska egenskaper
2017-11-21 Raghu Deshpande forskare på sulfit- och sulfatkok
2017-10-31 Tommy Nordin industrilicentiand i projektsamarbete mellan MoRe och Mittuniversitetet
2017-10-18 Maria Edblad presenterade projektet ”Plasticerade nanocellulosa- cellulosakompositer” på Science & Innovation Day 2017
2017-10-12 Stefans ledare i nyhetsbrevet; Symbios
2017-10-12 Anna Svedberg ny forskningschef hos MoRe Research
2017-10-05 Rekordstort besök från KTH
2017-10-02 Forskning från MoRe presenterad på ”The 16th Pulp and Paper Fundamental Research Symposium” i Oxford
2017-09-27 Licentiatarbete ska öka styrkan hos högutbytesmassor
2017-09-20 Lars Lambertsson gör GC-MS analyser under Jonas Hannus föräldraledighet
2017-09-14 Studiebesök av blivande jägmästare hos MoRe
2017-09-13 MoRe Research och PFI Instruments startar jämförande kvalitetskontroll för PFI-kvarnen
2017-09-12 MoRe fick besök från Indonesien
2017-06-21 Läs Stefans sommarhälsning: ’Bin’ there - done that!
2017-06-20 Forskare från MoRe talade på TAPPI Nano 2017 i Montreal
2017-06-19 Christian Enfjord, ny laboratorieingenjör på Processteknik
2017-06-19 Exjobb om metodutveckling för kvantifiering av totalt reducerat svavel
2017-06-07 Christina Wedin utbildade laboratoriepersonal hos Montes del Plata
2017-05-23 Läs Stefans ledare ”Dubbelt så varmt!” i det senaste nyhetsbrevet
2017-05-23 Certifieringsutbildning för renserioperatörer
2017-05-23 Björn Källman är ansvarig för viskosförsök
2017-05-23 Staffan, specialist på kemikalieåtervinning och miljöutredningar
2017-05-18 MoRe har investerat i ett nytt ICP-instrument för snabbare metallanalyser och ännu lägre detektionsnivåer
2017-03-16 Läs Stefans ledare ”Reflektioner i stora portioner!” i årets första nyhetsbrev och få en bra start på dagen!
2017-03-15 Internationell workshop om nanocellulosa i regenererade fibrer och filament
2017-03-09 Ultrarent eDNA-laboratorium invigt hos MoRe
2017-02-28 Ett utmanande jobb som blev över förväntan
2017-02-02 Förbättrade möjligheter och effektivare analyser av extraktivämnen med ny gaskromatograf
2017-01-20 MoRe deltar i nytt stort projekt inom nanocellulosa