Nyheter

Byte av maskinförare på experimentpappersmaskinen

2017-12-14

Jan-Ove Häggström, som sedan slutet av 1970-talet varit ansvarig för MoRes experimentpappersmaskin, XPM, har med ålderns rätt gått i pension och i hans ställe har Saad Al-Beethani skolats in. Saad är sedan 2013 anställd hos MoRe som laboratorieingenjör på avdelningen för Processteknik och är nu maskinförare på XPM.

Under 40 år, av de totalt 51 år som han arbetat hos MoDo FoU och MoRe, har Jan-Ove Häggström tillverkat en närmast oändlig rad olika papper i MoRes XPM. Allt för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna utveckla pappersprodukter eller lösa kundproblem. Frågan är om det överhuvudtaget finns någon som har tillverkat så många olika typer av papper som Jan-Ove, allt ifrån tissue till kartong, blekta och oblekta papper, färgade liksom en rad andra typer.

– Under långa perioder har XPM varit hårt belastad, exempelvis när någon kund förberett sig inför tillverkning av papper eller bytt från sur mäldlimning till neutral med åtföljande byte av fyllmedel, berättar Jan-Ove. Men det är inte enbart svenska eller europeiska kunder som förstått att utnyttja fördelarna med XPM. Jag har även gjort långkörningar för kunder från övriga världen, vilka kommit hela vägen till MoRe för att på ett effektivt sätt testa olika idéer.

– Det är inte bara konventionella typer av papper som jag kört på XPM under åren, utan det senaste året har jag även varit med om att investeringar gjorts för anpassa XPM för körning av material baserade på nanocellulosa, säger Jan-Ove. Det blir ju en helt annan situation när mikroskopisk nanocellulosa ska köras i en kontinuerlig process, som ju en pappersmaskin är även i XPM-skala. Det blir en spännande stafettpinne som Saad nu tar över.

Under 40 år har du säkert haft några körningar som stuckit ut. Kan du nämna några?

– Jo det är klart att en del kunder och uppdrag har varit tämligen okonventionella, vilket är naturligt när de insett flexibiliteten hos XPM. En gång körde vi papper med 80 % fyllmedel. Bakvattnet var helvitt trots att vi doserade ordentligt med retentionsmedel. Vid ett annat tillfälle hade Jägarförbundet årsmöte i Örnsköldsvik och en av mina kollegor var både medlem och ivrig jägare. Han samlade in älgspillning som jag körde och middagsmenyn trycktes sedan på det tillverkade papperet. Det gav naturligtvis stort eko i media av alla slag. En tredje sak som sticker ut var när vi tillverkade papper kryddat med oregano i ett projekt med stjärnkocken Mathias Dahlgren.

– Jag har trivts fantastiskt bra med mitt arbete på MoRe och innan dess på MoDo FoU. Det har varit intressant att få vara med och lösa olika kundproblem i XPM, liksom i andra pilotutrustningar som jag arbetat med under åren. Jag hoppas att Saad också kommer att få många intressanta år och uppdrag att lösa och testa i XPM, slutar Jan-Ove.