Nyheter

Certifieringsutbildning för renserioperatörer

2017-05-23

Certifieringsutbildning för renserioperatörer

P&L Nordic AB arrangerar certifieringsutbildningar för processoperatörer. Utbildningarna är skräddarsydda för respektive processavsnitt och sker i samarbete med MoRe när det gäller utbildningarna för renseri-, kokeri-, blekeri- och laboratoriepersonal. Senast hölls en certifieringsutbildning den 25-27 april i Örnsköldsvik för renserioperatörer med deltagare från Mörrum i söder till Munksund och Smurfit Kappa Kraftliner i norr.

– Vi har sedan många år ett samarbete med P&L när det gäller certifieringsutbildningar, säger Torbjörn Sjölund, Processkonsult hos MoRe. Dessa utbildningar är ett viktigt sätt för företagen att ha kvalificerad personal och för personalen att förkovra sig och få mer kunskap. Det gäller ju att man förstår vikten av varför det exempelvis är viktigt med rätt fliskvalitet för bästa processbetingelser och rätt massakvalitet.

– Certifieringsutbildningarna är relativt omfattande och innehåller alltid ett studiebesök på ett närbeläget bruk, nu senast till Metsä Board Husum och Aditya Birla Domsjö för att se hur deras renserier fungerar och hur man arbetar där. I renseriutbildningen gick jag igenom betydelse och konsekvenser av vedlagring, barkning, flisning och homogenisering av flis. Eftersom en stor del av bruken köper ved för en miljard kronor eller mer, har sättet att optimera lagring, barkning och flisning en stor ekonomisk betydelse. Barkar man exempelvis för mycket blir vedförlusten för stor, och barkar man för lite påverkas processen och därmed ekonomin och massakvalitén i kokeri och blekeri.

– Det är alltid roligt att komma ut och hålla certifieringsutbildningar eftersom deltagarna är så intresserade. Renseriutbildningen i april var inget undantag, utan deltagarna var mycket engagerade. Frånsett själva utbildningsmomenten så har deltagarna stor glädje av att träffas och utbyta egna erfarenheter. De får på så vis värdefulla kontakter utanför det egna bruket och företaget som kan komma till nytta i deras dagliga arbete, slutar Torbjörn Sjölund.

P&L Nordic AB har ansvarat för skogsindustrins certifieringsutbildningar sen 2005. Dessförinnan var det Skogsindustrins Utbildningscentrum i Markaryd som ansvarade för utbildningarna. Samarbetet med MoRe startade redan i slutet av 1990-talet främst inom kokericertifieringen.

 

Länk till P&L skogsindustriutbildningar