Nyheter

Christina Wedin utbildade laboratoriepersonal hos Montes del Plata

2017-06-07

Christina Wedin utbildade laboratoriepersonal hos Montes del Plata

Nyligen tillbringade Christina Wedin, Koordinator Analysteknik vid MoRe Research, en vecka i massabruket Montes del Plata i Uruguay. Hennes uppdrag var att vidareutbilda laboratoriepersonalen i kemiska analysmetoder såsom svavel-, karbonat-, oxalat- och metallanalyser.

Montes del Plata är ett joint venture mellan Stora Enso och den Chilenska massatillverkaren Arauco och producerar 1,3 miljoner ton eukalyptusmassa per år. Bruket startade 2014 och är ett mycket modernt och effektivt massabruk. Produktionen säljs huvudsakligen till Europa och Asien och antalet anställda är 340 personer.

– Svavelanalyser i massaindustrin är komplicerade analyser. Beroende på typ av svavelhaltiga föreningar, organiska och oorganiska, samt typen av prover så krävs olika förbehandling, säger Christina Wedin. Det finns standardmetoder enligt exempelvis SCAN, men för att kunna analysera allt av intresse har vi på MoRe över åren också utvecklat våra egna metoder. Efter att Montes del Plata gått ut med en offertförfrågan till ett antal analysföretag, valdes MoRe för att vidareutbilda deras laboratoriepersonal i dessa analyser.

– Därför fick jag möjligheten att tillbringa en vecka i laboratoriet hos Montes del Plata för att vidareutbilda personalen att göra kemiska analyser. De har ett mycket välutrustat fabrikslaboratorium med kvalificerad och trevlig personal. Först gick jag igenom de olika analysmetoderna i teorin och därefter utförde vi dem i praktiken. Det var en intensiv vecka och jag tror att vi alla var lite slitna i slutet av den.

– Det var verkligen en trevlig upplevelse att få komma till Montes del Plata och träffa nya människor. De var mycket trevliga och hjälpsamma och vi hade ett mycket gott samarbete. Säkerheten och arbetsmiljön står mycket högt på brukets dagordning och personalen på laboratoriet var mycket säkerhetsmedvetna. Jag var också tvungen att gå igenom en säkerhetsutbildning innan jag kunde börja arbeta där.

– Det är en lång resa från Örnsköldsvik till Montes del Plata men det var det verkligen värt. Jag fick ju tillfälle att känna en helt ny kultur. Ett exempel var drycken mate, ett hett te innehållande koffein och som produceras från yerba mate-växten. Mate är mycket populär i Uruguay och grannländerna.

Länk till information om Montes del Plata.