Nyheter

Ett utmanande jobb som blev över förväntan

2017-02-28

Orden är Jessica Sjöstedts, ljusmikroskopist hos MoRe sedan ett år tillbaka. ”Jag såg fram emot att börja hos MoRe men visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Men det har visat sig vara ett jobb med många utmaningar vilket gör mina arbetsdagar mycket intressanta och att jobbet är över förväntan”.

År 2002 tog Jessica en fil. mag. examen i molekylärbiologi vid Umeå universitet och genomförde därefter doktorandstudier om könshormoners effekter i hjärnan. Efter disputationen 2007 anställdes hon i ett avknoppningsbolag som sysslade med läkemedelsutveckling i Umeå. Som verktyg i arbetet med cellstudier har Jessica sedan 2005 använt ljusmikroskop och har därför en solid erfarenhet av den tekniken.

– Ingen arbetsdag är den andra lik eftersom uppdragen varierar så mycket. Vårt samarbete inom troubleshooting-gruppen är A och O när vi ger värdefull input till lösning av kundproblem oavsett vilket prov som kommer in. I huvudsak handlar det om massa-, pappers eller kartongprover, eller problem hos deras kunder. Vi har även andra typer av uppdragsgivare, allt från vattenprover till metallprover och ytterligheter som husdamm. Vi har med andra ord inga begränsningar, vi har bara möjligheter.

– Ofta kommer kunder med anonyma konkurrerande massa-, pappers- eller kartongprover. Då vill man ofta veta typ av fibrer eller massor och fibersammansättning i provet. Är det exempelvis bestruken kartong eller papper vill man också veta typ av fyllmedel, bindemedel, bestrykningssmetens sammansättning, antal bestrykningsskikt med mera. Genom ljusmikroskopi i kombination med SEM och FTIR kan vi avslöja det mesta om proverna.

– Arbete med kundproblem är lite av ett detektivjobb där vi får använda vår erfarenhet och våra utrustningar. Problemen kan vara av olika slag, exempelvis från den egna processen såsom föroreningar i massa- pappers- eller kartongprover, avsättningar, slem, förekomst av bakterier och svamphyfer, det vill säga mögel. Vi får också in kundreklamationer av papper och kartong och då gäller det att kunna fastställa om det är slutkunden som orsakat problemet eller om det är pappers- eller kartongleverantören. I de fall som problemet uppstått i bruket, kan vår förklaring bidra till att åtgärder görs som hindrar att problemet fortsätter och orsakar fler reklamationer. Vid behov kan processkonsulter från MoRe bidra till åtgärder på plats i fabriken.  

– När jag ska studera tvärsnitt av exempelvis ett kartongark bäddar jag in det i plast och gör ett ytterst tunt tvärsnitt för studie med genomfallande ljus. Vårt ljusmikroskop är mycket avancerat med olika ljustekniker såsom släpljus, fluorescerande ljus, polariserat ljus, faskontrast och DIC – differential interference contrast som ger en tredimensionell bild. Beroende på typ av problem och typ av prov används dessa olika ljustekniker för att hitta orsaken.

– Det gick mycket bra att komma in i arbetet på MoRe, inte minst tack vare att jag fick gå parallellt med Birgitta Lundgren, innan hon gick i pension. Jag har känt mig välkommen från första dagen här och MoRe är ett bra företag att jobba i, inte bara för arbetsuppgifterna utan också för att det är ett trevligt arbetsklimat här.

När du inte studerar små delar av världen i ljusmikroskop, vad gör du då?

– Vi har två afganhundar som tidigare varit utställningshundar. De är nu äldre så jag har klippt deras pälsar korta eftersom vi går i skogen mycket och då är det praktiskt att det inte fastnar så mycket kvistar och annat i deras pälsar. Ett sommarintresse som min man och jag har är att köra motorcykel offroad på grusvägar. Jag har alltid åkt motorcykel men när jag träffade min man, som har samma intresse, gjorde jag slag i saken och tog mc-kort för sex år sedan. Jag har en Honda 650 cc och vi kör mest på småvägar för där ser man mycket mer än om man är på långkörning efter stora vägar, slutar Jessica Sjöstedt.

Bilden visar hur ett skärdamm ligger under en folierad yta och har visats som en defekt på ytan av färdig produkt.