Nyheter

Förbättrade möjligheter och effektivare analyser av extraktivämnen med ny gaskromatograf

2017-02-02

MoRe har investerat i en ny gaskromatograf (GC) för vätskeprover, vilket både ökar effektiviteten i en trång analyssektor och ger bättre möjligheter för fler analyser.

– Vi har flera gaskromatografer, varav en är för analyser av extraktivämnen enligt GC Åbo-metoden, säger Robert Selling, avdelningschef för Analysteknik. GC-Åbo är ett etablerat sätt att analysera extraktivämnen såsom fett- och hartssyror, steroler inkl. betulinol, sterylestrar och triglycerider. Eftersom vi har kapacitetsbrist med våra befintliga GC system och nuvarande GC-Åbo instrument faller för åldersstrecket så har vi investerat i en ny gaskromatograf med provväxlare och två simultana detektorer. En detektor är av allroundtyp, FID och används huvudsakligen för analys av kolföreningar. Den andra är en svavelspecifik detektor, FPD vilket är bra då skogsindustrin har svavelföreningar i många strömmar.

Sedan tidigare har vi en GC med FPD för gasprover och nu kompletterar vi alltså med en GC med FPD för vätskeprover, vilket höjer vår effektivitet och breddar våra analysmöjligheter. GC:n är på plats i slutet av februari.

För mer information, kontakta gärna:
Robert Selling, tel. 0660-750 76, mobil 070-522 73 99, e-post