Nyheter

Forskare från MoRe talade på TAPPI Nano 2017 i Montreal

2017-06-20

Daniele Oliveira de Castro och Zoheb Karim, två post doc forskare som arbetar med nanocellulosaprojekt hos MoRe Research, presenterade sina projekt på TAPPI:s ”International Conference on Nanotechnology for Renewable Materials 2017”. Konferensen hölls 5-8 juni i Montreal i Kanada och hade mer än 300 deltagare från hela världen.

 TAPPI Nano är sedan flera år en etablerad konferens för forskare från akademi och företag, studenter och andra intressenter i utvecklingen av avancerad och hållbar produktion med användning av förnybara nanomaterial. Konferensen ger goda möjligheter till nätverkande och att ta del av tekniska presentationer om produktion, karakterisering, applikationer och funktionalisering av förnybara nanomaterial. TAPPI 2017 var inget undantag utan omfattade 42 tekniska sessioner med tillsammans mer än 150 presentationer.

 En av de 42 sessionerna var ”Cellulose Nanomaterials for the Pulp and Paper Industry”. Som andre talare i denna session presenterade Zoheb Karim sitt postdoc-arbete med titeln ”Forming a Cellulose Based Nanopaper Using XPM”. Syftet med projektet är att producera demonstrationsmaterial baserade på nanocellulosa, exempelvis film och nanopapper, på experimentpappersmaskinen hos MoRe Research.

 I samma session presenterade Daniele Oliveira de Castro sitt projekt med titeln "Scale Up of Nanocellulose/Hybrid Inorganic Films Using a Pilot Web Former”. Syftet med hennes postdoc-projekt är att producera funktionaliserade nanopapper, exempelvis flambeständiga. Båda projekten görs i nära samarbete med Wallenberg Wood Science Centre och KTH.

 – Det var mycket intressant att delta i konferensen eftersom det gav oss en bra uppfattning om vad som pågår beträffande applikationer och forskning på nanocellulosaområdet, säger Daniele Oliveira de Castro. Vi mötte flera som är intresserade av att samarbeta med oss. Vårt nätverk i världen för nanocellulosa har utökats kraftigt, vilket är till stor fördel för våra pågående forskningsprojekt.