Nyheter

Forskning från MoRe presenterad på ”The 16th Pulp and Paper Fundamental Research Symposium” i Oxford

2017-10-02

Den forskning som MoRe tillsammans med WWSC och KTH bedriver inom nanocellulosa är av stort intresse i forskarvärlden. MoRes postdoc forskare Daniele Oliveira de Castro och Zoheb Karim presenterade båda posters om sina forskningsprojekt nyligen på The Pulp and Paper Fundamental Research Society’s ”The 16th Pulp and Paper Fundamental Research Symposium” i Oxford.

– Förutom att arbeta med våra respektive forskningsprojekt är en viktig del av arbetet att delta i relevanta konferenser på olika håll i världen, säger Zoheb Karim. Det ger oss möjlighet att i form av föredrag eller posters presentera våra arbeten men också att ta del av andras forskningsresultat och att knyta viktiga kontakter. För min del var detta den fjärde konferensen jag deltog i sedan jag började min postdoc tjänst i juni ifjol.

– I Oxford presenterade jag min poster med rubriken ”Upscaling of nanocellulose reinforced paper using experimental paper machine (XPM)”. Den tilldrog sig ett stort intresse och det var många som ville diskutera hur vi gör försöken och vilka resultat vi uppnått hittills.

– Konferensen pågick nästan en vecka i början av september och innehöll en lång rad intressanta föredrag som vi lyssnade på, fortsätter Daniele Oliveira de Castro. Den var mycket nyttig och att nanocellulosa är ett hett område framgick med all tydlighet. Inte minst kom det flera industrirepresentanter och ville diskutera mitt forskningsarbete som min poster ”Scale up: Towards Microfibrillated Cellulose (MFC)/Clay based films using a pilot web former” beskrev.