Nyheter

Lars Lambertsson gör GC-MS analyser under Jonas Hannus föräldraledighet

2017-09-20

Jonas Hannu har tagit ett års föräldraledighet och i hans ställe för GC-MS-analyser har MoRe anställt Lars Lambertsson. Han är en mycket kvalificerad vikarie med mångårig erfarenhet av avancerade analyser.

– Jag disputerade vid kemiska institutionen vid Umeå universitet 2005, berättar Lars Lambertsson. Ämnet för mitt doktorandarbete var ”Metodutveckling och studier av kvicksilverföreningar i marina och biologiska prover med hjälp av anrikade stabila kvicksilverisotoper”.

– Sedan jobbade jag på Umeå universitet i drygt tio år med uppdragsforskning för oljeindustrin. Uppdraget gällde att rena råolja från kvicksilver med hjälp av den teknik som jag utvecklade i doktorandarbetet. Kvicksilver förgiftar katalysatorbäddar och orsakar korrosion i värmeväxlare i raffinaderier och därför är det viktigt att få bort det ur oljan. Arbetet utmynnade i en patenterad process och vi visade att den fungerade i större skala i den pilot som byggdes. Sen kom priskollapsen på råolja och då drog bolagen tyvärr ner forskningsverksamheten kraftigt och i mitt fall lades projektet ner.

– Här på MoRe vikarierar jag för Jonas under hans pappaledighet vilket känns jättespännande. Jag kan ju GC-MS tekniken och analysmetoderna och det ska bli intressant att lära sig en ny bransch och de frågeställningar som finns här, slutar Lars.