Nyheter

Maria Edblad presenterade projektet ”Plasticerade nanocellulosa- cellulosakompositer” på Science & Innovation Day 2017

2017-10-18

Den 17 oktober hölls Science & Innovation Day i Sundsvall med rekordstort deltagande. 220 deltagare från företag, universitet och institut fick ta del av ett stort antal presentationer och posters från ett flertal forskningsprojekt. Maria Edblad, marknadskoordinator vid MoRe, presenterade Interreg-projektet ”Plasticerade nanocellulosa-cellulosakompositer med barriär och isolerande egenskaper”.

– Eftermiddagen bestod av tio parallella pass med olika inriktning där deltagarna fritt kunde välja vilka man ville gå på, berättar Maria Edblad. Ett av passen hade rubriken ”Cellulosamaterial istället för plast” och där presenterade jag vårt Interreg-projekt. Syftet med projektet är dels att utveckla nanocellulosa-cellulosafilmer för barriärapplikationer och dels temperaturisolerande nanocellulosa-cellulosakompositer. Det finns ett stort intresse för detta område varför jag fick en hel del frågor i samband med presentationen.

”Plasticerade nanocellulosa- cellulosakompositer med barriär och isolerande egenskaper” har deltagare från både Sverige och Norge. Projektet koordineras av Mittuniversitetet och RISE PFI där förutom MoRe även SCA, Tommen Gram, Bewi Packaging, Ranheim Paper & Board, Domsjö Fabriker och Essge-Plast deltar.