Nyheter

MoRe fick besök från Indonesien

2017-09-12

MoRe, Domsjö Fabriker och Processum hade nyligen besök av en indonesisk delegation. Den bestod bland andra Indonesiens Vice ordförande för styrelsen för Indonesiens investeringsministerium och VD Mukul Agrawal för Indo Bharat. I besöket ingick bland annat visning av MoRes piloter.

Anledningen till besöket var att besökarna ville lära sig mer om massa- och bioraffinderiprocesser för att kunna uppmuntra investeringar inom detta område i Indonesien. Besöket organiserades av Domsjö Fabriker och MoRe deltog tillsammans med Processum med presentationer och visningar av respektive företags piloter.

– Det var ett fint tillfälle att tillsammans med Domsjö Fabrikers innovationsenhet DomInnova och Processum få visa upp verksamheten inom bioraffinaderi här i Örnsköldsvik, säger Stefan Svensson, VD för MoRe. Besökarna fick bland annat se MoRes piloter som på ett realistiskt sätt kan efterlikna alla steg i hela processkedjan, från ved till färdig viskoslösning. I och med Processums spinnpilot kan vi också spinna färdig viskostråd på plats. Att få se detta var naturligtvis intressant för besökarna. Indo Bharat är ju själv en stor viskostillverkare.