Nyheter

MoRe har investerat i ett nytt ICP-instrument för snabbare metallanalyser och ännu lägre detektionsnivåer

2017-05-18

MoRe har investerat i ett nytt ICP-instrument för snabbare metallanalyser och ännu lägre detektionsnivåer

MoRe har från kunderna en ständig ström av prover för analys och bestämning av metallhalter, vilket betyder att det tidigare ICP-instrumentet hade hög beläggning, liksom även det nya förväntas få. Därför är det nya ICP-OES instrumentet (Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry) en mycket välkommen investering.

– Vi är specialiserade på analyser av skogsindustriella prover, berättar Christina Wedin, Koordinator Analysteknik vid MoRe. När det gäller analyser med ICP är förbehandlingen av prover avgörande för ett korrekt analysresultat. Eftersom proverna vi får för metallanalys kan vara både fasta, som flis och massa, eller i vätskeform men med en komplicerad sammansättning som svartlut, gäller det att veta hur man gör en korrekt uppslutning av proverna före analys. En fördel med den nya ICP:n är att den både är snabbare och kan detektera lägre halter än den gamla.

Vilka har då nytta av MoRes ICP-analyser?

– Mangan orsakar sönderfall av peroxid och försämrar därför blekresultatet vilket ger högre peroxiddosering och därmed kostnader. Därför är det viktigt att veta vilken manganhalt man har i massan efter de olika blekstegen. På indunstningssidan vill man ofta veta fritt och totalt kalcium eftersom kalcium tillsammans med annat kan orsaka inkruster och utfällningar. Analyser av alla strömmar i återvinningen visar halterna av olika metaller och var de finns i återvinningscykelns delar. Ibland tar bruk in nya vedslag eller ved från andra inköpsområden och då vill man veta om metallhalterna är kritiska.

– Ibland gäller våra uppdrag rena problemlösningsjobb. Genom att kombinera exempelvis analyser med ICP, FTIR, SEM och ljusmikroskop och vår samlade erfarenhet av förekommande problem, kan vi lösa även till synes svårlösliga problem, slutar Christina Wedin.

Det nya ICP-instrumentet är en iCAP 7400 ICP-OES och har levererats av Thermo Scientific.

Kontaktperson är Christina Wedin, tel. 0660-75074, mobil 070-544 93 99 och e-post christina.wedin@more.se