Nyheter

MoRe har investerat i ny mätare för optiska egenskaper

2017-11-27

Mätning av optiska egenskaper hos såväl massa- som pappers-, tissue och kartongprover ger svar på hur olika processförändringar påverkar ljushet, opacitet, färg och ljusspridning. MoRe har därför investerat i en ny Elrepho-mätare och tagit den i drift.

Vi har en eminent instrumentpark för fysikalisk provning och där har de optiska mätningar med spektrofotometer en självklar plats, säger Maria Edblad, marknadskoordinator, MoRe Reserach.  Men med tiden blir alla instrument äldre och så även vår Elrepho, därav investeringen i en ny mätare från ABB. Eftersom MoRe riktar sig till stor del mot pappersindustrin används Elrepho för att mäta optiska egenskaper som opacitet, ljushet, spridning och färg. Egenskaperna kan mätas i både utomhusdagsljus och inomhusljus på produkter som massa, papper, kartong men även på mjukpapper och fyllmedel.

Det nya instrumentet är mer ergonomiskt än den gamla mätaren och är utrustat med ett matningsbord som håller uppe arken mot ljuskällan automatiskt. Det minskar eventuella störningar av släpljus. Med den nya mätaren kan färdiga beräkningar som till exempel ∆E och olika index erhållas.

Optiska mätningar är väldigt viktiga för många produkter, till exempel för tryckresultat och läsbarhet för att nämna några. Produkten ska ofta ha en ljus och fin tryckyta för god färgåtergivning, vilket också förmedlar den rätta känslan till kunden. Det är också eftersträvansvärt att uppnå en god opacitet för att kunna läsa tryckt text utan att baksidans tryck ska synas. Dessa egenskaper är oerhört viktiga för tryckare, förläggare, reklambyråer och annonsörer.

Elrephon är ett nyckelinstrument som används vid många kunduppdrag. De flesta förändringar i massa- och pappersprocesserna påverkar de optiska egenskaperna. Därför är det oerhört viktigt att mäta dem både före och efter gjorda förändringar i någon processdel. Massautvärderingar är ett typiskt uppdrag där optiska mätningar är centrala. Dessa egenskaper varierar även med tiden så vid beständighetsförsök är de också relevanta.