Nyheter

Raghu Deshpande promoverades vid Karlstads universitet

2017-12-18

Vid årets Akademiska högtid den 20 oktober promoverades 26 nya doktorer vid Karlstads universitet. En av dessa var Raghu Deshpande från Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap som fick ta emot en välförtjänt lagerkrans för sin doktorsavhandling "The initial phase of sodium sulfite pulping of softwood- A comparison of different pulping options".

Han disputerade i ämnet kemiteknik med sin doktorsavhandling i december 2016. Arbetet var ett samarbete mellan MoRe Research, Domsjö Fabriker och Karlstad universitets forskarskola VIPP och behandlade natriumbisulfitkokets första steg för framställning av dissolvingmassor.

– Disputationen ifjol gick bra och därför var den en skön känsla att som synligt bevis nu få ta emot lagerkransen för arbetet, säger Raghu Deshpande. Starkt bidragande orsaker till det lyckade resultatet var att jag kunde använda MoRes pilotkokeri och analysmöjligheter i mina försök samt det industriella stödet från Domsjö Fabriker.