Nyheter

Rekordstort besök från KTH

2017-10-05

För åttonde året i rad besökte studenterna i KTH:s kurs Biofiber Chemistry under två dagar MoRe, Domsjö Fabriker, Processum, Sekab, AkzoNobel och Holmen Skog. Årets besök var rekordstort med hela 27 studenter samt Professor Monica Ek och doktorand Anna Ottenhall som kom.

– Det är mycket roligt att få ta emot KTH:s studenter varje år och få visa och berätta om allt som vi på MoRe kan göra, säger Maria Edblad, Marknadskoordinator hos MoRe Research. Vår del i programmet bestod av en företagspresentation och sedan en rundvandring till fyra olika stationer. Vi visade pilotkokeriet, våra viskospiloter och spinnpiloten, samt experimentpappersmaskinen som nu fått ännu ett nytt liv i våra forskningsprojekt inom området nanocellulosa.

– I Biofiber Chemistry går vi in på råvarans beståndsdelar cellulosa, hemicellulosa, lignin och extraktivämnen, berättar Monica Ek, Professor på KTH och kursansvarig. Vidare omfattar kursen de olika massaprocesserna, bioraffinaderi och biofibrer.  

– Därför passar det årliga studiebesöket till Örnsköldsvik så bra för här finns råvaran och här åskådliggörs processer och utveckling i praktiken. På köpet får vi också kunskap om skogsskötsel. Årets kurs är rekordstor och jag känner att intresset för biobaserade processer och produkter, inte minst textilcellulosa, är mycket stort bland studenterna. Kemi har definitivt fått ett uppsving och betraktas idag som en förutsättning för en rad produkter baserade på förnybar råvara.

– Sammansättningen i kursen består till ungefär hälften av studenter från programmet Teknisk kemi och till hälften av studenter från olika Master-program, inte minst internationella. Vi har elever inte bara från Sverige utan faktiskt från en lång rad andra länder, vilket vi tar som ett tecken på att området också har internationellt intresse, slutar Monika Ek.