Nyheter

Studiebesök av blivande jägmästare hos MoRe

2017-09-14

Traditionsenligt kom även i år en grupp blivande jägmästare till MoRe Research för att lära sig mer om hur vedråvara blir till papper eller viskosfibrer. Med hjälp av MoRes pilotutrustningar visades hela produktionskedjorna. Det är sjunde året i rad som studiebesöket anordnas och i besöket deltog 24 studenter.

I jägmästarnas utbildning ingår studiebesök i kursen Produktkrav - Förädlingsteknik – Vedråvara vilken leds av Erik Walfridsson, berättar Lars Sundvall. Det som gör studiebesöket så uppskattat är att studenterna själva får göra en del praktiska försök i MoRes pilotutrustningar, varför det hela blir så verklighetsnära som det kan bli.

Studiebesöket gick över två dagar och avslutades med information om den forskning som pågår inom bioraffinaderiområdet och ett besök till bioraffinaderiet Domsjö Fabriker för att se hela processen från vedråvara till färdig specialcellulosa och lignin. Dessutom deltog SEKAB och berättade om sin verksamhet samt visade Biorefinery Demo Plant.

– Hos oss har studenterna fått se hela kedjan från ved till papper eller viskosfibrer, berättar Lars Sundvall, ansvarig för programupplägget hos MoRe. Första dagen besöktes stationer för vedhantering, flisning, kokning och blekning, medan den andra dagen ägnades åt malning, papperstillverkning, viskos samt ljusmikroskopi och SEM. Speciellt uppmärksammat blev det att få se hur man spinner viskosfibrer i spinnpiloten.