Nyheter

24 april är sista anmälningsdag! Vårens provningsjämförelse för skogsindustriellt avloppsvatten.

2018-04-16

Välkommen med er anmälan till vårens provningsjämförelse av utsläppsparametrar för skogsindustriellt avloppsvatten. Analyserna är: COD, TOC, Tot-N, Tot-P, suspenderade ämnen GF/A, konduktivitet, klorat, natrium, pH, susp 70.

Läs mer här