Nyheter

DNA från harr och färna har hittats vid Norrlandskusten

2018-12-21

I maj 2018 utförde AquaBiota inventeringar av strandnära fisksamhällen längs den norrländska Östersjökusten med hjälp av eDNA. Totalt detekterades 27 fiskarter, som speglade den strandnära icke-pelagiska fiskfaunan. Harr detekterades på en lokal i Västerbotten och i Ångermanälven detekterades färna som är väldigt sällsynt förekommande så långt norrut i Sverige. Färna har inte hittats i Västernorrland sedan år 1929.

Läs mer här