Nyheter

eDNA-undersökning av uppländska våtmarker

2018-12-27

Ett stort antal uppländska våtmarker har inventerats för groddjur och fiskar med hjälp av eDNA och metastreckkodning. Våtmarkerna var anlagda eller modifierade för att gynna olika aspekter av biologisk mångfald. Projektet har utförts under 2018 i samarbete med Tomas Pärt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som under längre tid studerat fågelfaunan vid dessa våtmarker.