Nyheter

MoRe kommer att delta på Ekmandagarna 2019

2018-12-06

SPCI arrangerar Ekmandagarna den 29-30 januari på IVA i Stockholm. MoRes vd Stefan Svensson är djupt engagerad och sitter som ordförande i Forskningssektionen. Verksamheten är uppdelad i tre sektioner: Massa, Papper och Forskning.

I programmet 2019 kommer Dr Raghu Deshpande att presentera sitt forskningarbete med titeln Lignin carbohydrate complexes (LCC) studies during different pulping processes.

Program

Registrering