Nyheter

Forskare från MiUn och UmU i Pecha Kucha på Ekmandagarna

2018-01-22

Tove Samuelsson (MiUn) och Jessica Gard Timmerfors (UmU) deltar som två av tio forskare i Sundbladsfonden Pecha Kucha-tävling som är en del av Ekmandagarna. Tove Samuelssons bidrag har rubriken ”Starka förpackningsmaterial från lågenergi högutbytesmassa” och Jessica Gard Timmerfors föredrag har titeln ”FLEXCHIPPER: Evaluation of a novel type of industrial wood chipping technology”

Sedan flera år är Sundbladsfonden Pecha Kucha en del av programmet för Ekmandagarna. Då beskriver doktorander sina projekt enligt konceptet Pecha Kucha som innebär att varje presentation består av 20 bilder som vardera visas under 20 sekunder. Pris ges till bästa föredrag.

Tove Samuelssons forskning, på Mittuniversitetet, syftar till att utveckla mycket starka högutbytesmassabaserade förpackningsmaterial som i stor utsträckning kan ersätta dagens plastbaserade material. Tidigare forskning visar att ark av högutbytesmassor med hjälp av höga tryck och temperaturer kan få en nästan lika god dragstyrka, men framförallt betydligt högre våtstyrka, än ark av kemisk massa.

Jessica Gard Timmerfors industridoktorandprojekt, på Umeå universitet, utvärderar potentialen för en nyutvecklad flishugg av trumtyp. En ny typ av flishugg baserad på en stor trumma har utvecklats av MCS AB i Örnsköldsvik med syfte att få flis med jämnare storlek. Med en ny flisningsmetod hoppas man kunna minska andelen flis i rejektfraktionen och därmed öka utbytet från stock till slutprodukt. Speciellt minskra den andelen flis som är för liten för att kunna ge bra produktion i massa- och pappersframställning. Både studier i pilotskala och fullstora försök har gjorts och resultaten är lovande. Hur lovande får åhörarna av Jessicas presentation under Ekmandagarna höra.

Toves licentiandarbete finansieras av Mittuniversitetet, Kempestiftelserna, och KK-stiftelsens företagsforskarskola FORIC, Sandvik och MoRe Research. Parter i Jessicas doktorandarbete är Umeå universitet, MCS, Processum, RISE och MoRe.

Övre bilden: Tove Samuelsson (Miun)

Nedre bilden: Jessica Gard Timmerfors (UmU)