Nyheter

Forskning hos MoRe publicerad i Composites Science and Technology

2018-05-17

Daniele Oliviera de Castro och Zoheb Karim, två av MoRes postdoktorer har fått sitt arbete med att framställa flambeständiga komposita material. Artikeln har publicerats i nummer 162 av den vetenskapliga tidskriften Composites Science and Technology och har titeln ”The use of a pilot-scale continuous paper process for fire retardant cellulosekaolinite nanocomposites”.

Förutom Daniele Oliviera de Castro och Zoheb Karim är Anna Svedberg och Jan-Ove Häggström från MoRe samt L. Medina, F. Carosioc, Lars Wågberg, Daniel Söderberg och Lars Berglund medförfattare.

L. Medina, Lars Wågberg och Daniel Söderberg är verksamma på Department of Fiber and Polymer Technology, Wallenberg Wood Science Center vid KTH medan F. Carosioc är verksam vid Politecnico di Torino i Italien.

– Det känns mycket inspirerande att resultat från den forskning som MoRe är bedriver, och där vår experimentpappersmaskin spelar en viktig roll, publiceras i en ansedd tidskrift som Composites Science and Technology, säger Anna Svedberg, forskningschef på MoRe Research. Det är också viktigt att påpeka att forskningsarbetet i det här fallet bedrivs i nära samarbete med forskare vid Wallenberg Wood Science Center vid KTH och Politecnico di Torino. Det är endast genom att kombinera kunnande och piloter från flera parter som framgång kan nås.

Länk till artikeln.