Nyheter

Friktion kan mätas för nya materialkombinationer

2018-08-21

Att kunna mäta en ytas friktion på labb kan vara viktigt både vid produktutveckling och vid reklamationer. I MoRes Testometric, kan såväl z-styrka, Young`s modulus och friktion mätas.

En materialytas friktion är många gånger en kritisk egenskap eftersom den kan påverka matningen i skrivare, tryckpressar och konverteringsutrustning, stapelbarheten av kartonger med mera, säger Pia Renström, projektingenjör MoRe. En pappers- eller kartongytas friktion kan förändras genom bestrykning, plastbeläggning eller annan ytbehandling och tester i lab kan därför vara en bra och effektiv metod att i förväg undvika problem.

– I vår mätare kan vi bestämma friktionen mellan två ytor i en rad kombinationer såsom olika fiberriktningar, bestrukna och extruderade ytor, papper, kartong, plast, film med flera. Den ena av de ytor som ska testas sätts på slädens undersida och den andra på underlaget. Därefter dras släden med en förvald hastighet och kraft.  På så vis kan materialkombinationens friktionskoefficient, statisk och kinetisk friktion bestämmas. Det är viktigt att proverna inte får vidröras med händerna eftersom det kan påverka friktionen. 

– De vanligaste skälen till att testa friktionen hos en materialkombination är antingen i produktutvecklingsprojekt eller i samband med reklamationer. Det kan då gälla matningsproblem i tryckpressar eller skrivare, i en wellpappmaskin eller när färdiga förpackningar av något slag glider för lätt och orsakar skador på förpackning eller innehåll.

Kontakt: Pia Renström, 070-3815657, E-post