Nyheter

"Tomten på MoRe"

2018-12-19

"Tomten på MoRe"
text skriven av Michael "Rydeberg" Sjögren

Midvinternattens köld är svag
Växthuseffekt ger inget glimma
Alla jobba i hårt i lag
Hårt under mörka timmar
VDn språka högt i sin lur
Jobb offereras på gran och fur
Snön ligger inte på taken
Endast VD’n är vaken
 
Står där grå vid pilotens dörr
Luttvättar golvet det dränkta
Tittar som så många kvällar förr
Upp där pilotens blänkta
Ser kokeriet, där gran och fur
Och tunikater de kokats ur
Grubblar, för går det ihop?
Får jobb som i en loop
 
För sin hand över stubb och ”hår”,
skakar huvud och hätta ---
»nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta» ---
slår, som han plägar, inom kort
slika spörjande tankar bort,
Hör sekreteraren ordna och pyssla,
Och ekonomen sköta sin syssla.
 
VD’n går sakta genom Lab 61
Lokalerna håller han kära
länge och väl han märkt,
att de orkat oss alla att bära
Lab 48 - i sjuttio år,
Pigger och kry som så varde igår!
Tradition och nytt må VDn tycka:
det är hans största lycka.

Så har VD’n sett dem, kund ger jobb,
Till oss genom långa seder
nyfikna som barn; men varifrån
kommo svaren hit neder?
Kunder följde på kunder snart,
blomstrade, åldrades, fick --- med fart
Frågan, som icke låter
gissa sig, kom så åter!

Foto