Nyheter

Kokericertifiering etapp 4

2018-11-08

Kokericertifiering etapp 4 kommer att gå av stapeln 26-30 november. Torbjörn Sjölund från MoRe Research håller praktikfall för operatörer som kör satsvisa kokerier. Utbildningen riktar sig till kokerioperatörer och till redan certifierade blekerioperatörer som även vill ha ett kokericertifikat.

Läs mer om utbildningen.