Nyheter

Lodjur inventeras med hjälp av eDNA från MoRe och AquaBiota

2018-11-06

MoRe och AquaBiota är delaktiga i ett mycket spännande projekt för inventering av lodjur. En stor satsning med att inventera Lo-djur kommer att bedrivas i vinter av länstyrelsen i Västra Götaland.

Att använda tekniken för eDNA underlättar arbetet då spårning är alternativet, vilket är mycket svårt i snöfattiga områden. AquaBiota samlar in DNA från tassavtrycken och upparbetas på MoRe Research.

Snöspåren innehåller DNA som kan analyseras med s.k. faderskapstest för att identifiera både lodjursindivider och deras kön. Fördelen med metoden är att djuren kan inventeras utan att vara fysiskt närvarande. Förhoppningen är att metoden ska underlätta inventeringsarbetet och bidra till ny kunskap om lodjurens vandringsmönster, släktskap och täthet. Läs mer om samarbetet på Länsstyrelsens hemsida.

                                                              (Text hämtad från aquabiota.se)

Lyssna på Sveriges Radios inslag kring projektet

Läs mer om eDNA

Foto: Johannes Jansson/norden.org, CC BY 2.5 dk, Länk