Nyheter

Maria Edblad marknadskoordinator hos MoRe

2018-02-12

Maria Edblad har utnämnts till marknadskoordinator hos MoRe. Uppdraget har två delar, dels att arbeta med media och kommunikation för MoRe Research, men också att ha god kontroll på all kundverksamhet så att företagets kundrelationer utvecklas på bästa sätt.

Maria har under ett drygt decennium arbetat i olika roller hos MoRe och har en gedigen kunskap om vår verksamhet, säger Stefan Svensson, VD. Hon har stor vana av kundkontakter, liksom intresse för kommunikation, vilket MoRe kommer att ha nytta av. Vi breddar vår verksamhet med en växande forskningsandel, vilket också kommer att bidra till en ökad kommunikation och marknadsföring.

– Min ambition har alltid varit att kunden ska känna sig väl omhändertagen. Att nu få arbeta med marknadsföring och kundrelationsfrågor på den här nivån ser jag som en ynnest, säger Maria. Att MoRe Research dessutom är geografiskt placerad mitt i navet av ett väldigt spännande område där stor utveckling inom hållbar framtid sker just nu gör det hela än mer intressant.

– Förutom befattningen som marknadskoordinator är jag projektledare för ett stort Interreg-finansierat projekt,”Plasticerade nanocellulosa-cellulosakompositer”, som kommer att pågå i tre år. Det är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge där syftet är att ta fram cellulosabaserade kompositmaterial som ersätter plast.

I sin tidigare tjänst som processkonsult arbetade Maria som sakkunnig kontaktperson inom fysikalisk och grafisk provning. Kunderna kunde vända sig till henne om de ville diskutera uppdragsrelaterade frågor inom detta område. Eftersom hon började på MoRe Research 2006 med att drifta en dynamisk arkformare finns även kunskap från inkommande massa genom hela papperstillverkningen.

Kontaktuppgifter till Maria Edblad, 070 374 33 59, E-post