Nyheter

MoRe erbjuder tjänsten Samordnare för byggarbetsmiljö

2018-09-11

Michael Sjögren, projektingenjör hos MoRe Research, är utbildad samordnare för byggarbetsmiljö. Han har därmed kompetens för samordning av planering och projektering enligt BAS-P samt utförande enligt BAS-U. MoRe erbjuder därför tjänster inom detta för projekt som ombyggnationer, pilotanläggningar med mera.

Från den 1 januari 2009 gäller ändrade krav i Arbetsmiljölagen avseende byggande, nämligen: Vid varje bygg-, anläggning- och installationsarbete ska det finnas en kompetent byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet(BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren”. Arbetsmiljöverket kan utdela sanktionsavgifter till arbetsgivaren, på upp till 1 miljon kronor, om regelverket inte följs.

– Vi bygger då och då om utrymmen och anläggningar och har därför ett behov av att på ett lagenligt sätt kunna samordna byggarbetsmiljön för planering, projektering och utförande, säger Stefan Svensson. Det var därför självklart att skaffa oss den kompetensen i vår egen organisation och när vi nu har den är det logiskt att också kunna erbjuda våra kunder den tjänsten.

Michael Sjögren har gått utbildningen och är nu redo att inte bara internt utan även för lämpliga projekt hos kunderna kunna samordna byggarbetsmiljön för planering, projektering och utförande.

– Utbildningen omfattade hur arbetsmiljön ska hanteras för att hålla en arbetsplats säker och fri från olyckor och sjukdomar, både under projekt- och byggtiden men även efter att anläggningen tagits i drift, hur en arbetsmiljöplan upprättas och uppdateras, hur relevanta risker identifieras samt hur en riskanalys genomförs, säger Michael Sjögren projektingenjör hos MoRe. Jag har nu denna BAS-kompetens och kan därför hjälpa kunder att på ett lagstadgat sätt fungera som samordnare av arbetsmiljön för lämpliga projekt.

BAS-P innebär att arbetsmiljöplan, slutdokumentation och samordning med projektörer görs. BAS-U innebär att rådighetsfrågor för byggarbetsplatsen görs samt att arbetsmiljöplan, slutdokumentation uppdateras och att samordning med entreprenörer om byggarbetsmiljö görs.

Kontaktperson: Michael Sjögren, tel. 070-572 87 20, e-post

Checklista Bas-P

Checklista Bas-U

BAS - roller och ansvar

BAS Ansvarsfördelning byggherre

BAS Checklista byggherre

Checklista för projekteringsansvar

BAS rekommenderade föreskrifter