Nyheter

Nytt forskningsprojekt om akvatiskt eDNA: Life-DNAquatic!

2018-12-21

Naturvårdsverket har beslutat att finansiera forskningsprojektet Life-DNAquatic med 5 miljoner kronor via miljöforskningsanslaget. Projektet kommer att pågå mellan 2019-2021. AquaBiota är huvudsökande för projektet och kommer att genomföra det tillsammans med forskare vid Nature Metrics (Storbritannien) INBO (Belgien), University of Hull (Storbritannien), MoRe Research (Sverige) och SLU (Sverige).

Läs mer här

Foto: Mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris), Nicklas Wijkmark