Nyheter

Så kunde Wasa bevaras för framtiden

2018-11-27

Vad har MoRe och Regalskeppet Wasa gemensamt? Jo, båda har rötterna i MoDos forskningsverksamhet.

I mitten av 1960-talet besöktes MoDo FoU av dåtidens populära teknikprogram, Tekniskt Magasin, med programledaren Erik Bergsten eftersom MoDo FoU hade utvecklat en metod att göra trä okänsligt för fukt. Genom att impregnera trä med en etylenpolyglykol konserveras det, vilket var precis vad som behövdes när Regalskeppet Wasa bärgats ur Stockholms ström för att kunna bibehålla skeppet för framtiden.

– MoDoKemi var innovativa och starten av MoDos centrala FoU-laboratorium 1941 var faktiskt kemirörelsen, berättar Sture Noréus, tidigare VD för MoRe Research och bland annat under flera år forskare hos MoDo FoU. Förutom alla produkter som tillverkades under kriget kom vissa som fortfarande tillverkas i Örnsköldsvik såsom cellulosaderivat och SEKAB:s produkter. Mycket flyttades till Stenungsund men intressanta tillämpningar studerades på den Användningstekniska avdelningen. Här utvärderades kemiprodukter som glykol, tensider och annat som kemirörelsen kunde framställa. Det som visas i Tekniskt Magasin var något av dessa arbeten. Senare togs dessa aktiviteter över av fabrikerna i Örnsköldsvik liksom den del som är petrokemibaserad i Göteborgsområdet.

I inslaget som nu ligger på Youtube berättar Erik Bergsten om metoderna som MoDo FoU utvecklade och patenterade för att göra trä okänsligt för fukt. Förutom att använda etylenpolyglykol användes för ändamålet också blandningar tillsammans med melaminplast. Dessa komponenter tränger undan fukten i träet som därmed konserveras. I programmet syns de tidigare medarbetarna hos MoDo FoU Bengt O Karlsson, Rolf Morén, Gunilla Eriksson och Carita Diedrichs.

I filmen nämns för övrigt att MoDo FoU hade Nordens första svepelektronmikroskop. Modernt då, men som tjänat ut sedan länge.

Kolla inslaget i Tekniskt magasin om MoDo:s forskning inom området.

På Youtube denna film om bärgningen av Regalskeppet Wasa.