Nyheter

Saad ansvarar för MoRes XPM

2018-01-29

Saad Al-Beethani, Projektingenjör hos Processteknik, ansvarar numera för experimentpappersmaskinen, XPM. Den har nyligen byggts om så att också material baserade på nanocellulosa i löpande bana kan köras. Han är sedan 2013 anställd hos MoRe och har en fyraårig kemiutbildning från Baghdad University kompletterad med studier i pappersteknik och mäldkemi hos Packaging Greenhouse i Karlstad.

– Efter min utbildning arbetade jag i en stor irakisk koncern med över 5 000 anställda, berättar Saad Al-Beethani. I koncernen tillverkades fläktar, vattenpumpar, luftkonditioneringsutrustning, m.m. Jag arbetade i teknikavdelningen i en av fabrikerna där vi tillverkade plastdetaljer för olika produkter som sattes samman i andra fabriker inom koncernen.

– Här hos MoRe har jag hittills arbetat med blekningsprojekt liksom med malning, den dynamiska arkformern och experimentpappersmaskinen. Därför känns det både utmanande och roligt att nu ha fått ansvaret för experimentpappersmaskinen. Speciellt som den numera inte ”bara” används för projekt inom papper, där vi kan köra i ytvikter mellan 30 och ca 300 g/m2, utan också i forskningsprojekt inom nanocellulosaområdet.

– Det är en fantastisk maskin som med de senaste investeringarna fått en ännu större flexibilitet liksom ännu större styrningsmöjligheter. Vi kan exempelvis variera uppehållstider i mälderiet, byta till olika viratyper för olika avvattningsbehov, bygga upp material enligt layer-by-layer teknik, mixa nanocellulosa med andra komponenter och så vidare. Var kan man annars tillverka både en lång rad pappersprodukter och material baserade på nanocellulosa i tillräckligt intressant skala än hos MoRe?

– Mina arbetsuppgifter är en bra kombination av problemlösning, produkt- och metodutveckling samt forskning. Jag har ett nära samarbete med våra forskare och tillsammans med dem kommer fram till olika lösningar som testas i XPM. Ibland krävs det många idéer för att komma fram och eftersom maskinen är så flexibel kan vi testa ett brett spektrum av idéer. Tillsammans bygger vi upp ny kunskap, vilket är mycket spännande.

– Vår XPM är trots sin litenhet en av våra mest komplicerade pilotutrustningar och därför har Saad under lång tid gått parallellt med Jan-Ove Häggström, som nu gått i pension, säger Lars Sundvall, Avdelningschef Processteknik. Därför är vi med Saad som maskinansvarig väl rustade för körningar i projekt med såväl olika pappersprodukter, som med de produkter vår forskningsgrupp i samarbete med externa universitet, institut och företag arbetar med.