Nyheter

Traditionsenligt studiebesök av blivande jägmästare hos MoRe

2018-09-19

Traditionsenligt kom även i år en grupp blivande jägmästare från fjärde årskursen till MoRe Research för att lära sig mer om hur vedråvara blir till papper eller viskosfibrer. Eftersom MoRe har pilotutrustning som täcker hela produktionskedjorna kan processerna åskådliggöras. Det är åttonde året i rad som studiebesöket anordnas och i besöket deltog i år 24 studenter.

I jägmästarnas utbildning ingår studiebesök i kursen Produktkrav - Förädlingsteknik – Vedråvara vilken leds av Erik Walfridsson, berättar Lars Sundvall. Det som gör studiebesöket så uppskattat är att studenterna får kunskap om de olika processtegen från träd till papper liksom till viskosfiber i MoRes pilotutrustningar.

Studiebesöket varade en dag och avslutades med ett besök till bioraffinaderiet Domsjö Fabriker för att se hela processen från vedråvara till färdig specialcellulosa och lignin.

– Hos oss har studenterna fått se hela kedjan från ved till papper eller viskosfibrer, berättar Lars Sundvall, ansvarig för programupplägget hos MoRe. Besöket var uppdelat på fyra stationer; ved och renseri, kokeri och blekning, papperstillverkning samt viskostillverkning. Det är viktigt att jägmästarna får kunskap om hur veden används i olika processer och till vilka produkter och då har vi tillsammans med Domsjö Fabriker bra möjligheter att visa det både i pilotskala och industriell skala.