Nyheter

Stålbandspressen invigd hos MoRe

2018-12-19

Den unika stålbandspressen som kan ge trähaltiga papper bättre styrkeegenskaper, som designats av IPCO och som finns hos MoRe har invigts. Det skedde den 13 december i närvaro av representanter av MoRe, IPCO och Mittuniversitetet liksom för industrirepresentanter för projektgrupp, finansiärer och övriga intressenter.

Anna Svedberg, forskningschef hos MoRe, hälsade gästerna välkomna och lyfte fram betydelsen av forskningsprojekt för MoRes verksamhet. Det ger viktiga spin-off effekter med nya värdeerbjudanden i formav nya piloter och analysmöjligheter samt att vi knyter attraktiv spetskompetens inom ett rad olika utvecklingsområden till MoRe. Tove Joelsson är ett lysande exempel på detta.

Professor Per Engstrand, Mittuniversitetet, med rötter i Holmen och SCA, gav en bakgrund till det aktuella doktorandprojektet. Tove Joelsson är anställd hos MoRe som doktorand för projektet som syftar till att tillverka nya starka material från högutbytesmassa. Detta genom att mjukgöra ligninet i högutbytesmassor med hjälp av tryck och temperatur för framställning av starkt men även våtstarkt papper. I projektet kom tidigare MoRes cylinderpress till heders och lyckade försök kunde göras. Samarbetet med Sandvik och IPCO samt andra industripartners har resulterat i den nya stålbandspressen och nu kommer vi kunna ta ett viktigt nästa steg mot en framtida implementering av tekniken.

Tove Joelsson, berättade om vad pressen kan användas till. Pressen har en flexibilitet som gör det möjligt att vid given temperatur och tryck kunna densifiera material. Förutom kopplingen till Toves projekt så kan densifiering vara intressant för nya material med nya egenskaper såsom nanokompositer och laminat. Här finns alla möjligheter att pressa planformade material vid varierade kontrollerade temperaturer!

Cherryleen Garcia-Lindgren, Global Innovation Manager hos IPCO, berättade att IPCO idag är stora inom många områden där stålband används för en effektiv produktion. Man ser goda möjligheter att komma in ytterligare i skogsindustrin med sina produkter och därför är satsningen på stålbandspressen ett steg på den vägen.

Gerd Ahnström är operatör för stålbandspressen och ser fram emot alla projekt som kommer att bedrivas runt stålbandspressen. Innan bandklippningen spelade och sjöng Gerd två julsånger, varav den ena passande nog var ”Ljuset i advent”. Och vad är stålbandspressen med sin IR-strålning om inte ett ljus i advent?

Vid själva invigningen överlämnade Tove Joelsson saxen till Cherryleen Garcia-Lindgren som klippte det Luciainspirerade bandet och invigde därmed den unika stålbandspressen.

Läs mer om stålbandspressen.

Mittuniversitetet om stålbandpressen