Nyheter

Stefan, VD för ett MoRe i stark utveckling

2018-05-17

Stefan Svensson har funnits i MoRe sedan det bildades och är VD sedan 2006. För många i branschen är han också känd och uppskattad för sina underfundiga ledare i MoRes nyhetsbrev och vistexterna i samband med SPCI:s Ekmandagar och andra events. 

Stefan är född i Stockholm men kom i mycket unga år med övriga familjen, som en konsekvens av Lantmäteriets utlokalisering, till Gävle. Efter gymnasiet 1988 fick han jobb på Korsnäs som daggående provhämtare på lab och samtidigt skiftvikarie.

– Att jobba på lab i ett bruk var en bra inskolning eftersom jag från noll lärde känna hur en fabrik fungerar och hur man rör sig i en sån, säger Stefan. Får man exempelvis dropp på sig uppifrån ska man som bekant inte titta upp innan man vet vad det är. Det var ett intressant år i Korsnäs eftersom klorblekeriet stängdes och en ny fiberlinje med klordioxidblekeri byggdes.

– Jag började på KTH Kemiteknik 1990. Samtidigt var jag tjänstledig från Korsnäs för studierna men jobbade där på somrarna och blev mer och mer intresserad av denna bransch vilket ledde till att jag sista året valde inriktning papper och cellulosa. Examensarbetet gjorde jag på Korsnäs och det handlade om vattenbalansen i bruket och flockningskemikalier för inkommande råvatten.

– 1995 sökte jag och fick jobb på MoDo FoU som FoU-ingenjör på sektionen för Massateknik. 1998/1999 blev jag chef för Massateknik och i den vevan var jag och Lars Sundvall djupt inblandade i Husum 99-projektet där planen, som sedermera förändrades, var att man skulle bygga ett nytt furakokeri och använda den befintliga kontinuerliga kokaren på björkmassalinjen.

2001 bildades MoRe Research och var från början mycket massainriktat. Stefan blev VD 2006 och när M-real ville stänga sitt TC i Örnsköldsvik tog MoRe över utrustning och personal och blev då även komplett på pappersområdet.

– Vi har gått från massafokus till hela värdekedjan för papper och kartong liksom för värdekedjan för viskos med flera, fortsätter Stefan. Som medlemsföretag i Processum har vi mer och mer kommit in i bioraffinaderiområdet. Under senare år har vår forskningsverksamhet med doktorander och licentiander utökats ordentligt i samarbete med olika universitet och högskolor. Mycket roligt och bra för MoRe och för branschen!

– MoRe är idag ett SME-företag med en stadig bas av såväl svenska som utländska kunder. Mitt jobb är jätteroligt och stimulerande med utmaningar hela tiden. Vi har duktiga medarbetare och tillsammans har vi klarat av förändringar från omvärlden. Om jag vore nyutexaminerad är det här ett intressant område att dyka ner i. Här finns tillverkande industri, forskning, konsulter och andra intressanta jobb som kräver kvalificerad personal.

En del av Stefan Svenssons varumärke är starkt förknippat med Brynäs som han lider och gläds med, mest det senare. Många är milen han kört till Gävle och annorstädes för att se laget spela. Numera ser han alla matcher, varav de flesta på TV. Till och med husets två katter har namn som förknippas med två Brynäsikoner, nämligen Stygge Stigge och Börje. Om även katterna heter Salming i efternamn är okänt.

– Jag tränar mycket, både styrke- och konditionspass i grupp, berättar Stefan vidare. Det blir ungefär 250 pass per år. Sen gillar jag trädgårdsarbete och att bygga. Bland annat så byggde jag, inte utan viss stolthet, en altan med hjälp av ByggMax instruktionsfilm. I stark konkurrens med "Tre Amigos" är det den film jag sett flest gånger.

– Jag skriver gärna och har varje fredag en fredagsfundering på LinkedIn. Den kan vara antingen en fundering, en frustration eller en reflektion. Under mer än tio år skrev jag också referat av Brynäs matcher i Örnsköldsvik för Brynäs hemsida, referat som kanske inte riktigt klarade av en innehållsgranskning beträffande neutralitet och objektivitet.

– I SPCI:s Forskningskommitté har jag varit ledamot i fyra år och är nu inne på i en fyraårsperiod som dess ordförande. Därmed ingår jag också i styrelsen för SPCI samt deltar också i mötena med SPCI:s Framtidsakademi, slutar Stefan.