Nyheter

Newton - Stefans ledare i höstens nyhetsbrev

2018-09-19

Härliga september är här och för den som vill rekonstruera Isaac Newtons observationer, upptäckter och beräkningar från 1600-talet bjuder årets skörd av äpplen på en gigantisk, och redan riggad, försöksuppställning. Stora och små, röda och gula, sekunda och prima... alla faller lika fort men dess kraft i själva nedslaget varierar.

Stressad av dunsarna från fallfrukten har jag otaliga gånger krälat runt på alla fyra under träden för att snabbt rädda frukten och föra dem till en förädlingsprocess mer värdig än nödlösningen 'kompost'.

Likt den i generna nedärvda reaktion att obesvärat resa sig och låtsas som regnar när man halkat omkull mitt på torget har jag fnissat lite generat varje gång ett Transparente Blanche har träffat mig mitt i pallet. Detta trots att såväl upplevda torgincidenter som fallfruktsolyckor initialt laddar lungorna med primalskriksalstrande energi, men där själva avfyringen avbryts pga den märkliga spärren "socialt accepterat beteende"... man vill ju inte att grannen ska få skratta i onödan. Naturen har såväl humor som makt och det uppskattar jag:  "Pick one fruit and I drop another one... you cant win!"

Det är sant och så ska det givetvis vara. Naturen bestämmer... vi måste anpassa oss! Även om du planterar squashplantorna vid olika tidpunkter blir alla frukter klara samtidigt och det måste vi acceptera. Att på kort tid processa 65 stycken kräver dock såväl fantasi som målmedvetenhet och jag vågar inte ens googla på Livsmedelsverkets rekommenderade högsta nivå för intag av kalium. "Jag lovar att inte äta en enda squash under kommande 11 månader". Ett löfte som inte blir svårt att hålla...

Det naturen ger oss ska vördnadsfullt nyttjas och hållbarhet är av naturliga skäl branschens starkast lysande ledstjärna något som präglar såväl produktion som forskning och utveckling av nya tekniker, processer och produkter.

Att bidra till utveckling av produkter med höga hållbarhetsvärden är en central del av MoRe Research verksamhet och i detta nummer av Mer från MoRe, och på hemsidan, får du träffa Maja Elnerud som nyligen anställts i syfte att bedriva utvecklingsarbete på bolagets experimentpappersmaskin. Ta gärna del av hennes berättelse så förstår du kanske varför hon har ett speciellt förhållande till "Newton".

Även beträffande egenskapen "friktion" på materialytor har nämnd vetenskapsman satt sitt avtryck och läser du artikeln får veta vad vi kan göra med vår Testometric, något som vi glatt berättar genom vår expert Pia Renström.

Respekt för naturen och vad den ger oss är en självklarhet men samtidigt är det en skyldighet att nyttja de möjligheter den skänker på bästa sätt. Samarbete mellan företag, universitet och myndigheter i landet och över nationsgränserna är nödvändigt för ett hållbart samhälle och ett friskt jordklot, en åsikt som delas av Monika Kapil Mohta, Indiens ambassadör i Sverige, som nyligen besökte Domsjö Fabriker och utvecklingsbolagen i Örnsköldsviksområdet.

Vi är idag sju miljarder "kroppar" som utsätter klotet för olika krafter. Det vi ska komma ihåg är att enligt Newtons 3:e lag kommer jorden att svara med en reaktionskraft i samma storleksordning. För att den reaktionen ska bli angenäm behöver vi ställa om från det fossila beroendet och här spelar skogsindustrin, med sin förnybara råvara, en nyckelroll.    

När ett träd faller i skogen omsätts Newtons teoretiska rörelselagar i praktik. Rätt skött skapas i detta ögonblick förutsättningar för hållbar produktion av "New tonnes"... undrar om gamle Isaac tänkte så redan 1666...?

/Stefan