Nyheter

Stefans ledare; Snö

2018-03-01

Vårmånaden är här... härligt! Denna månad då takdropp, begynnande fågelkvitter och porlande rännilar ligger som en skön ljudkuliss bakom det pågående skådespelet där snöns kristaller pressas ihop, omformas och slutligen löses upp. Denna månad då det inte längre är en självklarhet att krydda filtallriken med en D-vitaminpastill eller att koppla in motorvärmaren efter varje litet fossildrivet ärende. Denna månad då man inte längre, ur ett hushållsekonomiskt perspektiv, behöver oroas över det surrande och tickande ljudet från fjärrvärmeskåpet där ljudvolymen, har det visat sig, är linjärt proportionellt mot antalet kostsamma kilowattimmar som pumpas in i huset. Härliga mars, härliga vår... har du äntligen kommit? Nä... det har du inte! Inte till Örnsköldsvik i alla fall.

De enda observerbara takdropp som inte framkallats av taskig isolering, är de sjok  av snö som vräkts ner från taken av oroliga individer (undertecknad inräknad) som inte, förmodligen helt felaktigt, vågat lita på att gällande byggnormer följts. Fågelkvitter finns förvisso men detta "själens ljudbalsam" dränks av backvarningssignalerna från de tappert kämpande traktorerna och lastbilarna som bidrar till att "vardagsevakueringen" underlättas och att centrala samhällsfunktioner kan fortsätta att fungera.

Solen har börjat titta fram över fabrikstaken och bergen i Höga kusten men den vackra våglängdskombination som strålarna normalt har störs i hög grad av det orangea ljuset från saftblandarna på nämnda snöröjningsfordon.

Jag har med andra ord synpunkter på väder- och nederbördssituationen och det mantra som jag, och gissningsvis mina grannar, surmuttrar bakom snöbjörnen - "Det är ju så kul för barnen!" - hade haft en högre grad av trovärdighet om det hade kryllat av galoninplastade krabater i var och varannan snöhög. Så är det inte! "Hallå... det finns Pokémons på min garageuppfart men ni måste gräva fram dem själva!"

Nåväl... det gäller att inte gräva ner sig (hö, hö!) utan istället hantera såväl förutsedda som oförutsedda problem där aktuell snötillgång knappast klassar in i den sistnämnda problemkategorin. Det Ä R vinter, vi B O R i Norrland och med den reflektionen plockar jag fram en lapp med peppande, personliga ord som jag anmodades att skriva till mig själv under en ledarskapsutbildning jag gick för många år sedan: "Skärp dig!". Det var en bra kurs...

På MoRe är vi skärpta och skarpare blir vi hela tiden inte minst tack vare vår spännande forskningsverksamhet som expanderat kraftigt det senaste året.

Vidare har vi nyligen lanserat en ny produkt där vi i linje med BAT-slutsatserna för TRS arbetar med att kartlägga de svavelinnehållande utsläppspunkterna inför dimensionering av svaggassystem.

Den redan vassa personalstyrkan har också kompletterats med nya medarbetare som Hans Grundberg och Michael Sjögren något som stärker vårt arbete inom såväl bioraffinaderi & kemi som massa & papper. Fokus läggs också på att utöka våra kundrelationer och där spelar Maria Edblad, bolagets marknadskoordinator, en mycket viktig roll.

Allt detta och mer därtill finns att läsa om i nyhetsbrevet och på vår hemsida och jag hoppas att du har några minuter över för att närmare studera det som ligger inom just ditt intresseområde.

Även om kvicksilvret för årstiden är ovanligt kontraherat, att krokusen är rejält rådjursskyddat och att det fortfarande läggs enorm kreativ energi på att skriva snöröjningsfokuserade insändare - som om lokaltidningarna skulle kunna göra någonting (?) - så kommer snart en vår... hos er och hos MoRe!

Skulle dock våren dra ut på tiden alltför mycket så kan ni, parallellt med konventionella problem- och teknikförfrågningar, beställa personlig snöskottning från MoRes VD. Jag lovar... hans kompetens och erfarenhet på området är numera oantastlig.

/Stefan