Nyheter

Avtackning av fyra ledamöter på Processums medlemsmöte

2019-04-17

I samband med dagens medlemsmöte i RISE Processum avtackades avgående ledamöter i Intresseföreningen, i bolaget och i FoU-rådet för deras ovärderliga insatser i denna framtidssatsning. Lars Winter och Elvy Söderström lämnar styrelserna medan Sune Wännström och Kristina Elg-Christoffersson lämnar FoU-rådet.

Kristinas Processumkarriär går dock vidare då hon nu tar plats både i Intresseföreningens och i bolagets respektive styrelse. Kristina uttryckte stor tacksamhet över Elvys löfte om att hon, och övriga avgående ledamöter, framöver kommer att bilda en slagkraftig och högljudd Fan club för verksamhetens fortsatta utveckling.

Avtackningscermonin hölls av Magnus Hallberg som överlämnade en väl inslagen present. Då Richard Pellny, Andreas Johansson och Jyri-Pekka Mikkola ej var närvarande utan ska avtackas för sina insatser vid ett senare tillfälle ber vi alla att hålla tyst om paketens innehåll.

Det såg ut som en ukulele men vi har haft fel förr...