Nyheter

eDNA-inventering av fisksamhället i Pite älv

2019-01-07

Som en del av åtgärdsuppföljningen i Pite Älv har AquaBiota analyserat fisksamhället, inklusive lax, på 10 platser med eDNA och metabarkodning. Lax (Salmo salar) är en fisk som är viktig både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. På många platser i Sverige har stora insatser gjorts för att restaurera och anpassa rinnande vattendrag för att på olika sätt gynna laxen, inklusive Pite Älv.

Läs mer här

Foto: Lax (Salmon Salar)