Nyheter

eDNA-studie i Kenya upptäcker dödlig snäckfeber i vatten

2019-04-23

Nu presenteras en spännande studie som visar möjligheten att bekämpa svåra sjukdomar i vattenmiljö. Artikeln innebär ett paradigmskifte från sjukdomskontroll till utrotning i och med att eDNA upptäcker den dödliga infektionssjukdomen bilharzia, snäckfeber, i vattenmiljö i ett tidigt skede, långt före den infekterar människan.

Ett internationellt team, där forskare från AquaBiota ingår, har publicerat en studie i tidskriften PNAS som visar att snäckfeber (även kallad bilharzia eller schistosomiasis) som orsakas av sugmaskar, kan upptäckas i ett tidigt skede med eDNA. Detta har stor betydelse för eliminering av parasiten i drabbade områden. Snäckfebern utgör den högsta dödsorsaken i världen efter malaria. Minst 260 miljoner människor är infekterade, främst i fattiga tropiska och subtropiska områden. Uppskattningsvis 700 miljoner människor lever i riskområden. Afrika är den hårdast drabbade kontinenten och barn och kvinnor är särskilt utsatta för sjukdomen. Parasiten behöver vattenlevande snäckor och däggdjur som värdar för att fullfölja sin livscykel. Maskarna tränger in i människans (och andra däggdjurs) hud vid kontakt med infekterat vatten.

Parasiten är svår att upptäcka med traditionella metoder som kräver att snäckor plockas in och undersöks under mikroskop, eller att infektionen konstateras då den redan smittat människor och husdjur. Sjukdomen bekämpas huvudsakligen med medicinering för infekterade patienter.

Den publicerade eDNA studien som baserar sig på vattenprover insamlade i Kenya visar att parasiten kan upptäckas i mycket små mängder i vatten i miljön, det vill säga innan den infekterar människan. Detta betyder att kampen mot sjukdomen kan flyttas från behandling av patienter till eliminering i miljön. eDNA detekterade parasiten på platser som sedan tidigare är infekterade, samt i ytterligare två lokaler där parasiten inte har upptäckts förut. Laboratorietester visade att eDNA detekterar parasiten redan vid låga koncentrationer i miljön. Studien har en enorm betydelse för metoder som är effektiva att använda för WHOs mål – att utrota snäckfeber helt och hållet.

Text från Aquabiota

Bild: PublicDomainPicturse.net

Läs mer om eDNA