Nyheter

Examensjobb

2019-01-09

MoRe söker kandidater för 2 examensjobb som båda inriktar sig mot att vidareutveckla analysmetoder som kommer att stödja forskning inom framtidens gröna process- och produktutveckling.

1. Karaktärisering av "bioråvara" map cellulosa, hemicellulosa och lignin.

2. Kvantifiering av lignin i olika bioråvaror och procesströmmar.

Kontakt: Robert Selling, 070-522 73 99, E-post