Nyheter

Experter på kristallin nanocellulosa (CNC) samlades i Örnsköldsvik för workshop och pilotbesök

2019-05-23

Den 21 maj var RISE Processum värd för en kristallin nanocellulosa (CNC)-workshop arrangerad tillsammans med MoRe Research. Även övriga pilotägare, Holmen och det israeliska startföretaget Melodea, deltog tillsammans med ledande experter och intressenter från industri, institut och akademi.

Workshopen syftade till att utöka nätverket av CNC-intressenter som inrättades inom TinyBTalented-projektet (TBT). "Genom att sammanföra ledande forskning, kompetens och marknadsaktörer för att dela och diskutera erfarenheter, applikationer för CNC och möjliga framtida samarbeten, tror vi starkt att detta projekt bidrar till att skapa ett innovationscentrum för CNC-applikationsforskning runt piloten", säger Liselotte Uhlir och Karin Johnson projektledare för TBT, från RISE Processum.

TinyBTalented initierades av de fyra samarbetspartnerna som etablerade CNC-piloten i Örnsköldsvik, MoRe Research, Holmen, Melodea och Processum. Projektet omfattar forskning om nanocellulosa och nätverksaktiviteter. TBT-samarbetet kopplar samman kompetens, partners och marknadsaktörer, bygger nätverk och skapar ett innovationscentrum för CNC-applikationsforskning.

Dagens inspirerande inledningstalare var Dr. Tiffany Abitbol, ​​som med stor entusiasm delade sin passion för CNC med en guide genom den historiska utvecklingen av CNC såväl som dagens forskning. Hon har jobbat med CNC över hela världen i tre kontinenter och blir aldrig uttråkad av att titta på hennes mikrografer, "Jag tycker att de är så vackra", säger hon. "CNC har så många möjligheter. När mina föräldrar frågar mig vad jag gör, säger jag att jag arbetar med CNC. När de frågar då -Vad kan det användas till? "Till allt" svarar jag. Inte ett riktigt tillfredsställande svar men vad mer kan du säga om ett material med så stor potential? ", säger Dr Tiffany Abitbol.

Tiffany följdes av Dr Shaul Lapidot, VD för Melodea, som startade Melodea 2012 tillsammans med Tord Gustafsson och Proffessor Oded Shoseyov. Dr Lapidot beskrev sin utvecklingsresa från början i laboratoriet, en liten pilot i Israel, hur Holmen blev involverad i Melodea, arbetet med uppskalning av processen och tekniken som piloten i Örnsköldsvik nu bygger på.

Under dagen fick deltagarna också höra om pilotanläggningen i Örnsköldsvik från ägarens synvinkel och de fyra ägare representerade av Anders Norén, utvecklingschef på Holmen. Forskningsresultat från pilotstudierna i TBT-projektet presenterades och en viktig belysning av behovet av utökad forskning om säkerhet. 

Professor Karin Broberg från Karolinska Institutet gav oss en sammanfattning om den forskning som bedrivits kring nanocellulosa. Hon berättade om projektet NanoCellRisk som nyligen startat och syftar till att studera arbetsmiljön och risken för människan vid nanocelluloseproduktionsställen de närmaste åren.

Eftermiddagen fortsatte med diskussioner om behov och förväntningar på piloten, möjliga framtida samarbeten och ett guidat besök av piloten hölls av Dr Clarite Azerraf från Melodea. Dagen sammanfattades av workshopens värdar Dr Karin Johnson, RISE Processum, och Dr Anna Svedberg, MoRe Research som kom fram till att inrättandet av CNC-piloten kommer att vara av stor betydelse för utvecklingen av nya biobaserade material under den nuvarande övergången till en fossil en fri miljö.

Pilotanläggningen för produktion av CNC baserat på Melodeas teknik, som byggts på platsen i Örnsköldsvik, genomgår för närvarande slutanpassningar. Anläggningen kommer att vara den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att möjliggöra storskalig produktion av kristallin nanocellulosa för forskning och industriell utveckling.

Piloten ägs av Processum, Holmen, MoRe Research och Melodea. Investeringen stöds ekonomiskt via Västernorrlands län, Holmen, Kempestiftelsen, RISE och Önnesjöstiftelsen.

För ytterligare information kontakta Anna Svedberg, tel. 070 819 11 75, E-post

TinyBTalented (TBT) är ett testbäddsprojekt finansierat av det svenska innovationsbyrån Vinnova inom ramen för deras uppmaning till testbäddar för miljöteknik tillsammans med tio samarbetspartners samordnade av RISE Processum. Partners i TBT är: RISE Processum, More Research, Holmen, Melodea, Mittuniversitetet, S2Medical, TetraPak, Organofuel, RISE och SEKAB.