Nyheter

Inventering av fisk, flodkräfta och groddjur i Näsudden vatten, Skellefteå

2019-04-28

I maj 2018 utförde AquaBiota på uppdrag av Tyréns AB, en eDNA-inventering av flodkräfta- och fisk- samt groddjursförekomst i Rudtjärnen, Skellefteå kommun. MoRe Research samarbetade som vanligt med AquaBiota med upparbetning av DNA-proverna.

Vidare eDNA-inventerades tre småvatten i samma område för närvaro av groddjur med fokus på större vattensalamander.
I tjärnen påträffades abborre, lake, samt vanlig padda och åkergroda. Flodkräfta påträffades inte i tjärnen.

I småvattnen, varav det minsta utgjordes av flera små vattensamlingar med ytor mindre än en kvadratmeter, detekterades i två av småvattnen mindre vattensalamander, åkergroda, och padda, i det tredje småvattnet påträffades mindre vattensalamander, åkergroda och vanlig groda. Vidare detekterades älg och skogshare vid en av småtjärnarna.

Läs mer på Aquabiota

Bild: Rudtjärnen vid Näsudden, Skelleftehamn (Nicklas Wijkmark)

Läs mer om eDNA