Nyheter

eDNA: Inventering av kräftor och stormusslor utifrån DNA-spår

2019-01-09

AquaBiota kan nu erbjuda inventering av kräftor och stormusslor i sjöar och vattendrag med hjälp av eDNA. Genom ett fåtal mindre vattenprover från en sjö går det nu att avgöra om sjön hyser den akut hotade flodkräftan eller den främmande arten signalkräfta, eller båda arterna. Signalkräftan är ofta bärare av kräftpest och är genom olagliga utsättningar därför det största hotet mot flodkräftan. Eftersom metoden inte kräver några fiskeredskap eller båt (prover kan tas från land) är risken för spridning av kräftpest mellan sjöar minimal när flera sjöar provtas under samma fältkampanj. Mellan 5 och 10 sjöar kan provtas per dag vilket gör metoden oerhört effektiv jämfört med traditionellt burfiske. Inom en snar framtid kommer vi även kunna identifiera algsvampen som orsakar kräftpest med hjälp av eDNA. Vattenprover som samlats in för att detektera kräftor kan senare användas för analys av kräftpest.

Läs mer hos AquaBiota