Nyheter

Nanofiltrering i flera olika skalor

2019-05-03

MoRe tillsammans med RISE Processum har utrustning för att utföra nanofiltrering i flera olika skalor, allt från 0,5 kubikmeter ner till milliliter som ger Er möjlighet att utföra bra screeningförsök men också för uppskalning. Vi har även stark kompetens inom detta område så kontakta oss gärna för ytterligare diskussioner.

Nanofiltrering används vid dricksvatten där vanliga ämnen att separera är sulfid, klorid och fluorid. Det används även i industriella processer för att bl a minska färgen och humus i industriella vatten.

Mikrofiltrering - används till att skilja av partiklar typ fällningar, bakterier och virus.

Ultrafiltrering - används då man har större molekyler, typ proteiner eller lignosulfonater, men även ner mot hemicellulosastorlek kan filtreras.

Nanofiltrering - kan man separera ut större joner, som sulfatjoner och fosfatjoner, men även mindre molekyler som enkla socker som glukos och manos.

Omvänd osmos - används för att avsalta vatten, vilket görs i stor skala för att producera dricksvatten från havsvatten. Vätskan som kan passera membranet kallas permeat och koncentrat är den del som stannar kvar innan membranet.

Kontakt:

Hans Grundberg 070-527 41 05, E-post