Nyheter

Vårens nyhetsbrev ute - samklang!

2019-05-29

Vårens nyhetsbrevs minsta gemensamma nämnare är samarbeten, både på internationell nivå men även långsiktigt genom att utbilda framtida kompetenser inom skogsindustrin.

En av de behagligaste känslorna som en människa kan ha är att få känna sig delaktig i ett samarbete som fungerar. Det är djupt rotad i mänskligheten att vara tillsammans och utföra ett arbete mot ett gemensamt mål.

Samarbeten kan ske på många olika plan, tvåsamt, i större grupp och mellan grupperingar. I naturen är samarbete en grundpelare och den har ett gemensamt mål; att ge liv. Ni kan läsa om MoRes samarbete med AquaBiota beträffande eDNA; nu går det att ta upp kampen mot svåra sjukdomar som hotar människans hälsa!

Samarbete blir som bäst när var och en får vara den man är med sina resurser och egenskaper. Då bildar gruppen en samklang i ett finstämt ackord.

En god förutsättning för ett finstämt ackord finns mellan institut, företag och universitet. Sandra Bergqvists pågående examensjobb är ett nytt samarbete mellan MoRe Research, RISE Processum, och Umeå Universitet. Här handlar det om att ta fram analysmetoder till stöd för bioraffinaderisatsningar vilka genererar allt mer komplexa matriser att analysera jämför med tidigare. Fokus på detta examensjobb är hydrolyslignin.

Vårt samarbete med RISE Processum blir allt starkare och utökas nu med kompetens och utrustning inom filtrering i flera skalor.

Det fina samarbetet mellan Örnsköldsviks kommun och Carl Kempe för kompetensförsörjning inom skogliga områden har mynnat ut i ett mycket gediget stipendium ämnat att stödja studenter intresserade av våra viktiga kemiämnen.

Mittuniversitets forskningssatsningar grundar sig på väl förankrade samarbeten mellan industri och samhälle. Det är alltid lika spännande att följa deras industridoktorander och här får ni möta både uppstarten av årskull 2019 och vår licentiand Tove Joelsson (årskull 2017).

MoRe, Holmen, RISE Processum samarbetar med det israeliska företaget Melodea inom pilotsatsning för CNC-produktion - en familjär workshop tillsammans med experter och intressenter illustrerar väl det goda kompanjonskapet.

Ett tydligt ledarskap och rollfördelning ger också en god grund för lagarbete. Alla behöver inte kunna samma sak, utan det är när allas personligheter kuggar i varandra som utvecklingen tar fart i rätt riktning - i samklang!

/Maria Edblad, marknadskoordinator

Börja prenumerera på MoRe Research nyhetsbrev

BIld av Mabel Amber, still incognito... från Pixabay