Nyheter

Nytt! Provningsjämförelse fiberdimensioner

2019-01-17

Tillförlitlig mätning av fiberegenskaper online är avgörande för en jämn massakvalitet med önskade egenskaper. Därför finns ett intresse av att kunna jämföra egna mätresultat med andras liksom för att se att de är stabila över tid. Därför kommer MoRe att i januari 2019 starta en provningsring, Round Robin, där mätresultaten av standardmassor från deltagande företags mätare av fiberlängd och spet jämförs och redovisas.

– Sedan 2005 har vi kalibrerat vår PulpEye-mätare för fiberlängd och spet med samma massor, nämligen en blekt tallmassa och en blekt björkmassa, säger Pia Renström, Projektingenjör hos MoRe och ansvarig för MoRes PulpEye. Därför passar det bra att vi samordnar denna provningsring för massa- och pappersbruk vilka har mätning av fiberlängd och spet online.

– Tanken är att vi skickar fyra fiberprover som deltagarna löser upp och testar i sina fibermätare. De fyra prover som vi kommer att skicka är rayon, som alltid har en viss längd, mekanisk massa samt blekta tall- och björkmassor. Resultaten skickas till MoRe och vi sammanställer alla resultat, inklusive de från vår egen PulpEye-mätare, och förser deltagarna med mätresultaten. I sammanställningen är proverna avidentifierade så att varje deltagare endast vet sitt resultat men kan jämföra med övriga deltagande mätares resultat.

– Vi ser detta som en bra möjlighet för våra kunder att enkelt jämföra resultaten från den egna mätaren med andras, säger Öjvind Sundvall, VD PulpEye. I sammanställningen av fiberlängds- och spetresultat syns om den egna mätarens värden ligger i nivå med övriga eller om resultaten avviker och åtgärder måste vidtas. Om så krävs kan PulpEye vid årsservice hjälpa till med samkalibrering och ytterligare finjustering som en tilläggstjänst. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen och deltar i denna Round Robin.

Mer information om provningsringen för fibermätare kommer i början av januari 2019.

Anmälan: Skicka ett mail med kontaktuppgifter, leveransadress och VAT-nummer till Pia Renström, tel. 070-381 56 57, E-post

Öjvind Sundvall, tel. 070-618 63 02, E-post